Het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) is actief op uiteenlopende terreinen als:
-  nieuwe democratie 
-  open overheid 
-  groene economie  

We geloven in de kracht van idee├źn, in dialoogvoering, in het delen van kennis en het beproeven van innovaties in de praktijk. 

Enkele recente projecten zijn:

-  European Bioeconomy Manifesto
- Pilot open data (Tweede Kamer)
- Heidagen colleges van B&W en gemeenteraden
- Advies Governance Nationale Parken
- Onderzoek burgerparticipatie (Rekenkamercommissie Dordrecht)
- Actieplan Bos en Hout
- Omgevingswet en Open Overheid (VNG/Raadslid.Nu)
- Ontwikkeling Kralenspel

'Het is in de verandering dat de dingen hun bestemming vinden.'

Spin offs:

Publieke Versnellers
Studio Wolfpack
Stichting MOiO
ARTCO