Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Instituut Maatschappelijke Innovatie

IMI is een aanjager van vernieuwingsprocessen in de publieke sector

IMI organiseert dialogen en innovatieprojecten in opdracht van ministeries, gemeenten, bedrijven of maatschappelijke organisaties. Dit doen wij op uiteenlopende terreinen met als speerpunten groene economie, open overheid en nieuwe democratie. Vaak gaat het om ingewikkelde processen met veel actoren, elk met eigen wensen, ideeën en belangen. Het is de kunst om daaruit iets moois te destilleren; een gezamenlijk plan dat tot de verbeelding spreekt en tot actie leidt.

“Het is in de verandering dat de dingen hun bestemming vinden”
stock-globe.svg

Nieuwe democratie

Samenwerken met bewoners, organisaties en experts is verstandig; het leidt tot betere plannen en meer draagvlak. Wij organiseren dialogen met alle betrokkenen, gericht op het vinden van een oplossing waar eenieder zijn schouders onder wil zetten.

open-overheid-NIEUWE_versie.svg

Open overheid

Openheid zit in de lucht. Overheden, bedrijven, ngo’s en burgers pleiten voor meer openbaarheid en transparantie. Het thema staat op de politieke agenda. Meer transparantie leidt tot een geloofwaardiger en effectiever openbaar bestuur.

stock-globe.svg

Groene economie

Het is tijd voor slimme combinaties in het klimaatbeleid. Een voorbeeld is het aanplanten van nieuw bos in combinatie met tiny houses. Een ander voorbeeld is financiële publieksparticipatie in een warmtenet. Nieuwe combinaties leiden vaak tot doorbraken.

stock-globe.svg

Bijzondere Projecten

Met enige regelmaat initiëren we projecten waar (nog) geen opdrachtgever voor is, maar die wel veelbelovend zijn. Bijzondere projecten van IMI zijn onder andere ‘Science of Ideas’ en de ontwikkeling van het Kralenspel.


We geloven in de kracht van ideeën,
in dialoogvoering, het delen van
kennis en het beproeven van innovaties
in de praktijk.