Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

GROENE_ECONOMIE.jpg

Groene Economie

Groene economie met picto klein.jpg

Het is tijd voor slimme combinaties in het klimaatbeleid. Bomen houden CO2 vast en dragen daarmee bij aan klimaatdoelen. Daarnaast zijn bossen goed voor biodiversiteit, fijnstofreductie en recreatie. Een combinatie met tiny houses biedt een nieuw verdienmodel voor deze transitie. IMI doet onderzoek en begeleidt een Testlab in opdracht van verschillende overheden. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden voor publieksparticipatie in een warmtenet. Inzet is om bewoners financieel te laten profiteren van een aardgasvrije wijk.

Testlab Nieuw Bos en Tiny Houses

Community of Practice met aantal provincies, gemeenten en initiatiefnemers met als inzet om nieuw bos te ontwikkelen in combinatie met tiny houses. In samenwerking met Natuurverdubbelaars, Tiny House Nederland, Staatsbosbeheer en Link in Green, in opdracht van WUR/LNV. Meer informatie vindt u hier.

Onderzoek Nieuw Bos en klein Wonen

Is het mogelijk om de behoefte aan nieuwe natuur en de behoefte aan starterswoningen te combineren? In de verkenning 'Nieuw Bos en klein Wonen' wordt de mogelijkheid geschetst om de komende decennia 20.000 hectare nieuw bos te realiseren, in combinatie met 60.000 tiny houses. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de ministeries van LNV en EZK, het onderzoek vindt u hier. Zie voorts artikel in Trouw.

Verkenning Warmtenet Statenkwartier

Verkenning naar de mogelijkheden om het Statenkwartier aardgasvrij te maken. Ambitie is een warmtenet te ontwikkelen van, voor en door bewoners. In samenwerking met Publieke Versnellers en in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag.

Lees het rapport hier.

Groene economie bomen.jpg

Actieplan Bos en Hout

Op de Nationale Klimaattop werd het Actieplan Bos en Hout aangeboden aan de Staatssecretaris van het Ministerie van I&M. Eén van de speerpunten was de ambitie om in Nederland 100.000 hectare meer bos aan te leggen. De intentieverklaring werd ondertekend door 20 koepels, maatschappelijke organisaties en bedrijven. IMI organiseerde de dialoog met stakeholders. Het Actieplan kreeg uitgebreid aandacht in de pers. Zie de tekst van het Actieplan hier.

European Bioeconomy Manifesto

'We regard the transition to a sustainable and circular bioeconomy as inevitable.' Een dialoog met Europese bedrijven, koepels en NGO's over de belangrijkste uitdagingen en noodzakelijke acties om te komen tot 'a flourishing European Bioeconomy'. IMI organiseerde de dialoog en was penvoerder van het Manifesto, in opdracht van het Ministerie van EZ. Zie de tekst van het Manifest hier.

Food - Fuel debat

In het food-fuel debat staat de vraag centraal of het gebruik van biomassa voor biofuels ten koste gaat van de voedselvoorziening. In het debat kwamen de grote vraagstukken van deze tijd samen: voedselvoorziening, duurzame energie, behoud biodiversiteit en economische ontwikkeling. De dialoog leidde tot overeenstemming over belangrijke kwesties tussen bedrijven en NGO’s.

Biobased Economy

IMI organiseerde voor EZ de maatschappelijke dialoog over de biobased economy. Hoogtepunt in 2011: de ondertekening van het Manifest Biobased Economy, waarin ruim veertig marktpartijen en NGO’s zich uitspreken over koers en samenwerking.