Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

inspiratie.jpg

Inspiratie

Laat je inspireren

Het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie streeft er niet alleen naar te inspireren, maar ook naar zelf geïnspireerd worden. Hier vindt u een verzameling van interessante links, persoonlijke ervaringen, tips en bijzondere initiatieven.

Inspiratie

Initiatieven

Impact van maatschappelijk initiatief

Wat is de impact van maatschappelijke initiatieven? Onderzoekers van het Groene Brein, SeLab en Drift brachten het in kaart, in opdracht van BZK. Wat blijkt? Initiatieven schieten als paddestoelen uit de grond. Er ontstaat vanuit de samenleving een complete publieke sector met talloze initiatieven op gebieden als zorg, veiligheid, energie, duurzaamheid, vervoer, krimp, kunst en ontwikkelingssamenwerking. Zie voor het rapport: hier


De schoonheid van wolken

Met je hoofd in de wolken lopen is best aardig. Maar beter is het om naar wolken te kijken, iedere dag weer, soms met open mond. Zie hier de prachtige foto's op de website van the Cloud Appreciation Society.


21 innovatie principes

Innovatie vindt vooral plaats op het moment dat verschillende werelden elkaar raken. Ramon Vullings en Marc Heleven schreven een zeer leesbaar boekje over 'cross-industry innovation.' Een aanrader, alleen al vanwege de lijst met 21 innovatie principes.


Trendkaarten Biobased Economy

Wat zijn trends en ontwikkelingen om rekening mee te houden? IMI heeft een aantal trendkaarten gemaakt in opdracht van de programmadirectie Biobased Economy van het ministerie van EZ. Zie het resultaat hier.


Dit pamflet leidde tot de Franse revolutie

In januari 1789 verscheen een pamflet van Abbé Sieyès onder de titel ‘Wat is de Derde Stand?'. Binnen een paar dagen circuleerden er 30.000 kopieën in de straten van Parijs. Het pamflet werd besproken bij de bakker en de barbier, in de kroegen en de salons, het ging van hand tot hand, werd uitgeleend, doorgegeven en overgeschreven. De afvallige priester Abbé Sieyès was erin geslaagd de bittere gevoelens van het volk van Parijs te doorgronden en op schrift te stellen. Ieder woord was welgekozen, iedere zin was raak en iedere alinea een geseling van de bestaande orde. De smeulende onvrede onder het Franse volk werd door zijn pamflet aangestoken. Zes maanden later viel de Bastille. Het woord was vuur geworden. 'Wat is de Derde Stand? Alles. Wat is hij tot dusver in de politieke orde? Niets. Wat vraagt hij? Om iets te worden.' Guido Enthoven vraagt zich in NRC Next af of er sindsdien veel veranderd is. Lees verder hier.


Het Kralenspel

Het Kralenspel - ‘Das Glasperlenspiel’ - verscheen in 1943. De auteur Hermann Hesse ontving enkele jaren later de Nobelprijs voor literatuur. Hij beschrijft in zijn roman een denkbeeldige samenleving Kastalië rond het jaar 2200. De belangrijkste activiteit in Kastalië is het jaarlijks gedurende enkele weken spelen van het Kralenspel. In dit 'spel der spelen' worden wetmatigheden van verschillende disciplines - zoals wiskunde, muziek, biologie, psychologie, etc. - gerecombineerd. Het is mogelijk om een door IMI op maat gesneden versie van het Kralenspel te spelen, bijvoorbeeld in het kader van strategievorming of innovatiemanagement. Lees de geheime geschiedenis van het Kralenspel hier.


Tender 2012: Simplesse

Met enige regelmaat start IMI zelf projecten rond thema's en kansen die wij belangrijk vinden maar waarvoor (nog) geen opdrachtgever is. Zo wordt jaarlijks binnen IMI een tender uitgeschreven waardoor collega's bijzondere projecten kunnen starten, gefinancierd door de Stichting IMI. De winnaar van dit jaar: Simplesse.

Alle grote problemen waarmee we kampen, zitten vast vanwege hun complexiteit: energie, water, voedsel, grondstoffen, onderwijs, zorg, financiën, besturen. En al die complexiteit heeft de mens gecreëerd. IMI is daarom gestart met het ontwikkelproject Simplesse: een zoektocht naar intelligente eenvoud voor complexe opgaven. Voor meer informatie over Simplesse, klik hier

Meer informatie: Mattijs Taanman en Janjoost Jullens.


Nathalie Lécina bij Casa Luna

IMI's Nathalie Lécina was 30 juli te gast bij Casa Luna op Radio 1 voor een mooi gesprek over Verkenning Nieuw Nederland, Move Your Skills en persoonlijke drijfveren.
Luister het hier terug
.


Verbazing over de stijgende kosten van de zorg

De continu stijgende kosten van ons zorgsysteem lijken niet te keren. IMI organiseerde een verkenningsgroep met vertegenwoordigers van ministeries, verzekeraars en kennisinstituten die op persoonlijke titel het systeem onderzoeken. Inzichten, animo en aantal deelnemers nemen toe: de verkenning wordt voortgezet.
Meer lezen over de resultaten en inzichten? Klik hier om het document te downloaden. Contact: Hellie van Hout


Burgerinitiatief Tweede Kamer door burgers geëvalueerd

De Tweede Kamer commissie voor verzoekschriften en burgerinitiatief evalueert in het aankomende zomerreces het officiële burgerinitiatief (40.000 handtekeningen voor agendering bij Tweede Kamer) intern. Voor Netwerk Democratie en Instituut Maatschappelijke Innovatie een zeer goed moment om het burgerinitiatief ook door burgers zelf te laten evalueren.
Contact: Rense Bos.


Boek: Informeren of Manipuleren?

Op 29 maart jl. lanceerde Guido Enthoven zijn boek Informeren of Manipuleren?, gebaseerd op zijn promotieonderzoek naar de informatierelatie tussen kabinet en parlement. Mariko Peters (GroenLinks), Hero Brinkman (Lid Brinkman) en Joost Taverne (VVD) nam het boek in ontvangst en gingen erover in debat.
Lees hier het verslag.
Bestel hier het boek.


Rotterdames

Collega Janjoost Jullens werkt, al schrijvend, samen met een fotograaf en een beeldend kunstenaar aan het project Rotterdames. Ze portretteren wekelijks dames uit Rotterdam:

'Rotterdames is een ode aan alle dames van Rotterdam. Zij maken het leven in de stad mooi, gewoon door er te zijn.'

Bekijk de groeiende collectie op www.rotterdames.net


Verkenning Nieuw Nederland

IMI verzamelde spannende essays van denkers en auteurs die kansen zien om Nederland mooier te maken door anders, positiever te denken. Dit gaat van “De AEX in één dag groen” tot nieuwe kiesstelsels en het economische nut van asielzoekers.
Het resultaat: een prachtig boekwerk en www.verkenningnieuwnederland.nl Voor meer informatie: Nathalie Lecina


Toekomstbrillen en Trendkaarten

IMI heeft in opdracht van het Deltaprogramma IJsselmeer aan de hand van trendkaarten en waardesystemen verschillende brillen op de toekomst van het IJsselmeergebied ontwikkeld. Dit leverde een schat aan kennis en methode die ook voor andere vraagstukken kan worden ingezet. De inzichten hebben we inmiddels alweer benut voor in ieder geval de gemeente Gorinchem en de topsector Bio Based Economy.
Klik voor het rapport, of voor de brochure, of de trendkaarten. En benader Yung Lie voor meer informatie.


Experiment: aandacht voor doorwerking

Het IMI beoogt in haar werkwijze doorgaand aandacht te houden voor hoe plannen doorwerken in de praktijk. Aandacht voor hoe (en of) nieuwe ideeën werkelijk impact hebben en houden. Om aan die intentie nog duidelijker vorm te geven werd Marjorieke Glaudemans uitgenodigd om als katalysator doorwerking het thema doorgaand te agenderen voor 2009. Samen met Hellie van Hout deed ze veldonderzoek.

Inzichten lezen? Klik hier

In het veldonderzoek ontdekten we hoe belangrijk de rol is van het individu. Hoe cruciaal de individuele houding en intentie van de ‘doorwerker’ is. En hoe belangrijk het is om je bewust te blijven van de verschillende perspectieven van de betrokkenen bij een transitieproces. Dat dat een goed afgestemde vorm van overdracht vraagt.

In het najaar van 2009 vertaalde Glaudemans deze gegevens in een voorstel voor een experiment. De vorm van het experiment is gebaseerd op deze observatie: ‘Doorwerking heeft een relatie met controle, met meetbare doelen. Maar is doorwerking meetbaar? Of heeft het altijd de aard van een doorfluisterspel? Waarin het woord olifant in 6 of 7 stappen transformeert in oh die valt! Moet niet juist in het ontwerpen van processen van doorwerking vanuit dit mechanisme worden gedacht?’

Je zou kunnen zeggen dat door het uitvoeren van dit experiment het doorfluisterspel aan den lijve is ervaren in het IMI. De beginvraag in november 2009 was ‘Welk concept of idee zou moeten doorwerken en waarom eigenlijk?’ De intentie met deze vraag was om uit te nodigen tot reflectie, in elke fase van een proces van doorwerking opnieuw.

‘Want er zijn genoeg functionarissen die papier heen en weer schuiven en nog meer papier produceren. Het is pijnlijk om aan iets met ziel en zaligheid te werken dat snel daarna weer uitdooft of in een diepe la verdwijnt Het maakt de zinloosheid van het bestaan en van onze inspanningen op dat moment misschien ook zo duidelijk. Doorwerking heeft betrekking op het bewerkstelligen van daadwerkelijk resultaat, dat het ertoe doet, dat het betekenis heeft, dat mensen er iets aan hebben, dat de samenleving de vruchten kan plukken, dat het waarde toevoegt dat het doorwerkt en aan kracht wint. van die dingen...’ Guido Enthoven, directeur IMI

Elke IMI-er is achtereenvolgens uitgenodigd om katalysator doorwerking te zijn en een tot twee maanden specifieke aandacht te besteden aan het gegeven doorwerking. Aan het einde van elke periode vond een overdracht plaats aan een volgende kandidaat. De overdracht schetste een beeld van opgedane inzichten. Aan het einde van elke periode vond er een interview plaats waarin werd teruggekeken op de periode en waarin een persoonlijk advies omtrent doorwerking werd gegeven. Het proces van doorgeven van het katalysatorschap van de ene naar de andere IMI-er begon in november 2009 en eindigde medio november 2011. Het experiment is 2 jaar lang een vervoermiddel geweest voor doorgaande reflectie op de betekenis van doorwerking voor het IMI. Op hoe je je, als IMI-er, met het gegeven doorwerking verhoudt in je werkpraktijk. In december 2011 is het experiment afgerond middels een gezamenlijke evaluatie.


Impressie van het experiment in 2 beeldschetsen;

Een fragment uit de conversatie tijdens de eindevaluatie, klik hier en voor een persoonlijke visie die de ene katalysator aan de volgende heeft doorgegeven, klik hier.

In 2012 gaan we verder met katalysator 2.0. Daarin blijven we IMIers uitnodigen om een aantal weken te reflecteren op doorwerking. En hun inzichten te delen. Maar we laten het principe van het doorfluisterspel los.
Meer info: Hellie van Hout en/of Marjorieke Glaudemans

Verwondering

IMI door de ogen van een wildvreemde

Een stoere dame, werkend bij BZK heeft besloten om de wereld te verkennen. Om zich te oriënteren op de diverse werkvelden en mogelijkheden buiten BZK. En zo vroeg ze het IMI naar de mogelijkheid om een dag als stagiair mee te mogen lopen. Ze was van harte welkom. Het enige dat we terugvroegen is een verslag. Hoe ziet zij ons. Hoe worden we gezien door de ogen van een wildvreemde... Bij deze een ongecensureerd verslag. Een beeld door de ogen van een ander.


Stageverslag IMI

19 maart 2012

9.30u Werkoverleg
Om half tien begon het werkoverleg op de zolder aan een grote tafel. De werkomgeving was nét even wat anders dan mijn gebruikelijke BZK werkplek op H837... De zolder bestond uit één grote ruimte met een sterk huiskamergevoel. Er hing zelfs een hangmat!

Bij het werkoverleg waren ongeveer alle medewerkers aanwezig, zo’n 15 mensen. Maandag is ongeveer de enige dag per week dat iedereen er is. Het begon goed, er was taart ter gelegenheid van de verjaardag van één van de medewerkers. Ik werd voorgesteld en vertelde iets over mijn achtergrond. Gelijk werd er geïnventariseerd of er nog leuke/interessante afspraken waren waar ik deze dag bij aan kon schuiven. Dat leverde drie gesprekken op:

een afspraak met een documentairemaker voor een filmpje voor het project Roem en Poen (een project dat voortijdig schoolverlaten tegengaat)
een gesprek met iemand van EL&I over sociale innovatie, en
een overleg over de acquisitie van een opdracht in de watersector.
Bijna een volle agenda dus! Dat leek al wat meer op een ‘normale’ werkdag…

Wat me opviel tijdens het werkoverleg was het teamgevoel dat er heerste. Mensen vlogen elkaar bijna om de nek – van blijdschap welteverstaan, niet van agressie – om elkaar te zien (misschien omdat iedereen de rest van de week zeer wisselend aanwezig is). Het werkoverleg wordt steeds voorgezeten door één van de medewerkers. Ook draait iedereen wisselend ‘bureaudienst’, dan ben je verantwoordelijk voor het opnemen van telefoontjes en afsluiten van het bureau in de middag. Dit om de overhead te verminderen. Ik denk niet dat dit idee bij BZK gaat werken (er is vast een optimale schaal voor dit soort dingen..) maar wie weet een leuk idee voor een kleine gemeente in het kader van ‘slimmer werken’/compacte overheid J.

Er werd gesproken over de offertes die nog open stonden en de leads voor nieuwe opdrachten. Het werd me duidelijk dat het werken bij een bureau onzekerheden met zich meebrengt in de werkplanning. Van veel uitstaande offertes is niet zeker of de opdracht doorgaat, en dus hoeveel werk dit oplevert.

10.30 - 11.30 Project Roem en Poen
Ik mocht aanschuiven bij de afspraak van Nathalie en Daria met Ridivino, een artist/jongerenwerker (mooi voorbeeld van een hybride arbeidsrelatie!). Zij werken samen binnen het project Roem en Poen. Dit project richt zich op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten door jongeren van mbo’s in te zetten om andere jongeren - middelbare scholieren in dit geval - te coachen. Uitgangspunt is dat de toekomstdromen van deze jongeren serieus worden genomen en verder worden onderzocht, bijv. wat is er voor nodig om kroegbaas te worden?

Vandaag bespraken Nathalie, Daria en Ridivino een fondsaanvraag om aandacht en publiciteit te genereren rondom dit project. Onderdeel daarvan is ook het maken van een documentaire waarin de jongeren gefilmd worden over hun zoektocht naar hun toekomstdromen. De documentaire wordt uitgevoerd door jongeren van een media-opleiding. Met Ridivino bespraken we het beoogde eindresultaat van de documentaire en het proces wat hij met de jonge media-studenten doorloopt.

Ik vond het erg leuk om iets over dit project te horen en (een beetje) mee te denken. De maatschappelijke thematiek sprak me erg aan en ook de creatieve en actiegerichte wijze waarop er iets aan voortijdig schoolverlaten gedaan wordt. Mooi project!

11.45 - 13.00 Overleg sociale innovatie met EL&I
Bart had een oud-collega, Saskia de Smidt, nu werkzaam bij EL&I, uitgenodigd voor een verkennend gesprek voor mogelijke raakvlakken/samenwerkingsmogelijkheden. Er schoven meerdere IMI-collega’s aan. Voor mij was het leuk omdat Saskia zich bezighoudt met vergelijkbare vraagstukken als BZK op het gebied van talent op de werkvloer en sociale innovatie maar dan voor het bedrijfsleven. Er bleken zelfs al wat lijntjes te liggen met mijn collega’s. Ik kon dus aardig meekomen in dit gesprek, best fijn op zo’n stagedag! Saskia gaf aan dat het in het MKB lastig is bedrijven te vinden die willen experimenteren of aan de slag willen met bijv. flexibel roosteren, leren op de werkvloer etc. Ook hebben we gesproken over crossovers tussen verschillende sectoren, door bijv. de creativiteit van zzp-ers in de creatieve sector in te zetten in andere sectoren.
Aan de lunchtafel hebben we nog even doorgesproken over de mogelijke link tussen het topsectoren beleid en van-werk-naar-werk arrangementen van overheidsmedewerkers richting het bedrijfsleven. Misschien iets voor een vervolgafspraak tussen BZK en EL&I?

13.00 - 14.00 Lunch
Gezamenlijke lunch met alle medewerkers + externe afspraken. Gezellige boel!

14.00 - 16.00 Acquisitiegesprek met ander bureau
Dit was een overleg met een ander bureau waarmee IMI samen een offerte wilde opstellen voor een opdracht m.b.t. de ruimtelijke ontwikkeling van een watergebied.Voor mij was het heel leuk om een keer ‘de andere kant’ te zien van een offertetraject, dus om aan de opdrachtnemerskant te zitten i.p.v. de opdrachtgeverskant. I.p.v. ‘vage offerte’ hoorde ik nu ‘vage opdracht’!

De thematiek van de opdracht sprak me aan. Het ging om een visietraject in een bestuurlijk krachtenveld, met een zeer lange termijn toekomstperspectief. Hierin had ik wel iets aan mijn eigen ervaringen uit het visietraject met sociale partners over de toekomst van de arbeidsmarkt als referentiekader, ookal betrof dat een ander onderwerp.
Verder kwamen er veel enthousiaste en creatieve ideeën naar voren voor de invulling van de opdracht. Het lastige is natuurlijk dat je al helemaal in een opdracht op kunt gaan terwijl het nog niet zeker is of je de opdracht als bureau ook binnenhaalt.

Einde van de dag
Na dit laatste overleg heb ik nog met wat medewerkers gesproken over hun werk. Ook vertelde Larissa over de training Kunstmest die IMI organiseert. Dit is een training voor het beter leren begeleiden en faciliteren van groepen. Zie voor meer informatie hierover de andere bijlage in de mail.

Al met al was het een leuke dag en een goede ervaring. Ik was positief verrast hoe open de organisatie stond voor het ontvangen van ‘een stagiair’ (ik kende IMI alleen van de website) en ook hoe open ik door medewerkers werd ontvangen. De sfeer was goed. Mensen werken hard en zijn betrokken. Ik liep aan het eind van de dag met een goed gevoel de deur uit, en dat kwam niet alleen door de ‘mamibo’ (vertaling: maandag middag borrel)!

Tips & Aanraders

Boek The Tipping Point van Malcom Gladwell. Willemijn: Inspirerend boek over het creëren van ‘epidemieën’ om (maatschappelijke) problemen om te buigen c.q. verandering in gang te zetten. Soms een tikje te Amerikaans maar toch voldoende tips om zelf toe te passen.

Filmpje God is a DJ

Zie http://www.youtube.com/watch?v=BfX-s4dcYBg
Willemijn: Een fascinerend filmpje over hoe alles met elkaar samenhangt en wat er gebeurt als je iets kleins verandert. Aanrader!

Boek Het Innovatieplatform van Frans Nauta.

Pieter: Zeer leesbaar boek van de hand van voormalig secretaris van het InnovatiePlatform. Interessant voor iedereen die houdt van inkijkjes in de macht, en meer wil weten over de soms moeizame verhouding tussen innovatie en bestaande instituties.

Filmpje Innovation at Google

Zie http://www.youtube.com/watch?v=2GtgSkmDnbQ&NR=1

Pieter: Inspirerend verhaal van de innovatie-baas van Google, laat zien hoe Google denkt en werkt.

Website 'The School of Life'

Zie http://www.theschooloflife.com.

Jan: Niet iets voor IMI? Nederlandse tak opzetten?

Filmpje ‘The Mum Song’

Zie http://www.youtube.com

Willemijn: Voor alle hardwerkende mamma’s (en pappa’s).

Filmpje ‘Global Community’

Zie http://globalcommunity.org
Hellie: Zo eenvoudig is het duurzaamheidsvraagstuk. Prachtige animatie die het simpel en scherp neerzet.

Website ‘Multicolor’

Zie http://labs.ideeinc.com

Hellie: Op deze site kun je beelden/foto’s uit de fotosite van Flickr vinden op basis van de door jouw gekozen kleuren. Wonderlijk.

Website ‘Spezify’

Zie http://www.spezify.com

Met Spezify krijg je een multimediaal moodboard als zoekresultaat. Pas op, hier wordt je vrolijk van!

Filmpje ‘High Five Escalator’

Zie http://www.youtube.com/watch?v=Abt8aAB-Dr0&feature=fvst

Willemijn: Heerlijk filmpje, gegarandeerd een glimlach. Dat zoiets kleins mensen vrolijk kan maken. Binnenkort in Rotterdam!?

Filmpje ‘Blu’

Zie http://www.youtube.com/watch?v=uuGaqLT-gO4&feature=player_embedded

Janjoost: Blu zet iets prachtigs en nieuws neer: hij combineert graffiti en street art met stopmotion filmtechniek. De straat is niet alleen de achtergrond maar echt onderdeel van zijn kunst.

Website ‘Selfcontrolfreak’

Zie http://selfcontrolfreak.com

Experimenten van Olivier Otten, de ontwerper van onze website. Flink gehypet op creatief internet en toepast voor IMI.

Filmpje ‘Masterpiece 2.0’

Zie http://masterpiece20.com

Janjoost: Samenwerking van Olivier Otten en beeldend kunstenaar Baschz. Mooi experiment waarin analoge beeldende kunst en digitale nieuwe media met elkaar vervlochten zijn.

Serendipititeit

Zie http://en.wikipedia.org/wiki/The_Three_Princes_of_Serendip

Janjoost: Serendipiteit: het vermogen om onverwachts en ongepland mooie en nuttige zaken te ontdekken. Een combinatie van een ontspannen open houding waarmee je kansen ziet en de alertheid om ze vast te pakken.

Sorry

Zie http://www.fotolog.com/s_o_r_r_y

Janjoost: Uiterst vriendelijke kanttekening bij de verkiezingen.

Voetbalclub

Zie http://www.ebbsfleetunited.co.uk/

Een voetbalclub die helemaal in handen is van de supporters. Zij kunnen samen de opstelling van het team kiezen, mooi voorbeeld van bottom up werken!

Moodstream

Zie http://moodstream.gettyimages.com

Larissa: inspiratiebron in beeld en geluid die je zelf kunt instellen aan de hand van stemming. Ben jij happy of sad, nostalgic of contemporary?

TED

Website http://www.ted.com/

Larissa: TED, ideas worth spreading. Riveting talks by remarkable people, free to the world.

‘High Five Escalator’

Luisteren

Tekst ‘Luisteren’, zie hieronder.

Willemijn: Mooi. Herkenbaar. Puur.

Luisteren is heel moeilijk.
Om te luisteren moet je innerlijk stevig
staan en jezelf niet meer hoeven te bewijzen
met praten en argumenteren.
Wie echt kan luisteren hoeft niet zo nodig
meer opgemerkt te worden.
Zo iemand is vrij om te ontvangen,
te verwelkomen, te aanvaarden.
Luisteren is veel meer dan een ander laten
uitpraten om daarna weer antwoord
te kunnen geven.
Luisteren betekent dat je alle aandacht
voor de ander hebt en die ander opneemt
in jouw bestaan.
Het mooie aan luisteren is dat degene
naar wie je luistert zich erkend begint te voelen,
en zichzelf en zijn eigen verhaal meer serieus
gaat nemen.
Luisteren is een soort geestelijke gastvrijheid.
Je biedt de ander vriendschap aan,
dieper zelfinzicht,
en het vermogen om samen stil te zijn.

I-Team

Al sinds de tijd van de Nationale Ideeënlijn, de voorloper van het Instituut Maatschappelijke Innovatie in het begin van de jaren '90, werkten wij met het I-team. Elke twee week kwam een groep creatieve geesten bijeen om een maatschappelijk vraagstuk een slag verder te brengen met goede ideeën - variërend van vervaarlijk wild tot scherp en direct inzetbaar.

Hiermee hebben wij door de jaren tientallen (zo niet honderden) initatiefnemers, beleidsmakers en opdrachtgevers verder geholpen. En bovendien een heel uitgebreid netwerk ontwikkeld van bijzondere mensen: ondernemers, bestuurders, ambtenaren, kunstenaars, studenten en meer.

In 2012 zijn wij met het I-team gestopt. In de afgelopen 20 jaar is de aandacht voor creatieve sessies en kruisbestuiving enorm toegenomen, getuige initiatieven als 7 Days of Inspiration en . Bovendien heeft de overheid inmiddels door dat zij ideeën van buiten kan halen en is een breekijzer minder nodig. De uitdaging zit nu vooral in het 'hoe'. Wij zijn trots op wat wij bereikt hebben, trots op de beweging die wij in gang hebben gezet, trots op de mooie mensen die hieraan meededen. En meer nog: dankbaar.

Links

Een blog over een depressieve villa, te koop in Heelsum.
http://www.villaheelsum.nl

Mooie beeldende blog over innovatie, vooruitgang, design en vernieuwende ideeën.
http://www.zwirt.com

Een stadsvernieuwingswijk als hotel, mooi kunstproject met relevantie voor de bewoners en de beeldvorming over de wijk.
http://www.hoteltransvaal.com

Inspiratiebron in beeld en geluid die je zelf kunt instellen aan de hand van je stemming. Ben jij happy of sad, nostalgic of contemporary?
http://moodstream.gettyimages.com/anz/?isource=EM_Moodstream_ANZ

TED, ideas worth spreading. Riveting talks by remarkable people.
http://www.ted.com

Operatie Atlantis is een methode van het IMI om nieuwe oplossingen voor complexe vraagstukken te ontwikkelen.
http://www.operatieatlantis.nl

Creativiteit- en innovatieportaal.
http://www.creax.net

Stelt zich tot doel Nederland te ontwikkelen tot een sleutelregio in de internationale kenniseconomie.
http://www.kennisland.nl

Een zeer inspirerende site vol verrassende associaties. Sinds 1998 groeit het netwerk van pagina's en via insecten kun je reageren.
http://www.nobodyhere.com

Inspiratie voor creatief denken in de publieke sector.
http://www.beleidsimpuls.nl

Netwerk van creativiteitsbevorderaars. Doel van dit netwerk is de onderlinge professionele uitwisseling te bevorderen.
http://www.kreanet.nl

Over de acht Millenium doelstellingen van de VN om de armoede voor 2015 aanmerkelijk te verminderen.
http://www.first8.org

Portaalsite van Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken.
http://www.cocd.net

Portal voor innovators met veel inspiratie voor productinnovatie.
http://www.nieuweproductenbedenken.nl