Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

NIEUWE_DEMOCRATIE.jpg

Nieuwe Democratie

Samenwerken met bewoners, organisaties en experts past in deze tijd. Het leidt tot betere plannen en meer draagvlak. IMI heeft ruim twintig jaar ervaring met uiteenlopende vormen van burgerparticipatie. IMI adviseert gemeenten, provincies en ministeries, begeleidt dialoogprocessen en doet onderzoek op dit terrein. Daarnaast wordt IMI regelmatig gevraagd om een inleiding te houden over ‘best practices’ op het gebied van nieuwe democratie, of om heidagen te begeleiden met gemeenteraden of colleges van B&W.

Nieuwe dem met picto kleiner.jpg

Democratie Testlab

Begeleiding van pilots met nieuwe vormen van democratie in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en De Fryske Marren. Bijeenkomsten met College, gemeenteraad, ambtenaren en bewoners. Uitmondend in afspraken in de nieuwe coalitie-akkoorden. In opdracht van BZK/VNG.

Raadslid en Burgerkracht

Maatschappelijke initiatieven zijn er in alle soorten en maten. Bewoners die een eigen energiecoöperatie starten, zich verenigen in een zorgcollectief, het beheer van zwembaden overnemen of een plan maken voor de aanleg of herinrichting van een park. Inmiddels zijn er vele duizenden initiatieven, als reactie op een terugtrekkende gemeente óf juist uit eigen beweging, van onderop. Hoe moet je daar als Raadslid mee omgaan? Een verkenning in opdracht van Raadslid.Nu. Zie het rapport hier.

Essay 'De revolutie' ligt op schema.

Hoofdprijs essaywedstrijd ‘Herontwerp Democratie’, Code Oranje, Democratic Challenge, Ministerie van BZK, VNG. Lees het essay hier.

Debat 2 met kaarten op tafel.jpg

Gemeente of Gemeenschap?

Een verkenning naar een radicale omslag in de verhouding tussen burger en overheid. Wat zou er gebeuren als de gemeente er niet meer zou zijn? Voor welke publieke taken moet de overheid verantwoordelijk blijven en rond welke thema’s kan het primaat naar markt of civil society verschuiven? Essay en bijeenkomst met de Colleges van B&W van Voorschoten en Wassenaar. Meer informatie, klik hier.

Onderzoek Rekenkamercommissie

Onderzoek naar burgerparticipatie in samenwerking met bewoners en Publieke Versnellers ten behoeve van de Rekenkamercommissie Dordrecht. Lees hier het rapport.

Manifest Nieuwe Democratie

Democratie is geen rustig bezit. Dit Manifest is gebaseerd op discussies met bestuurders, beambten en buitenlui op het Festival ‘de Energieke Samenleving’ in Den Bosch. Het is een oproep om binnen een gemeente het gesprek aan te gaan, aan de hand van vijf denkrichtingen. In opdracht van VNG. Lees het manifest hier.

Vermaatschappelijken controle.

Kunnen burgers een rol spelen bij controle en verantwoording? Een verkenning naar interessante voorbeelden uit binnen- en buitenland. In opdracht van de Algemene Rekenkamer.

Community of Practice managers ruimtelijke projecten.

Projectleiders van ruimtelijke projecten werken in het spanningsveld tussen de representatieve democratie (loyaal aan politieke bestuurders) en de participatieve democratie (loyaal aan bewoners, bedrijven en andere stakeholders). IMI organiseerde voor hen in samenwerking met Habiforum een Community of Practice, om te leren van elkaars ervaringen.