Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

OPEN_OVERHEID_NW.jpg

Open overheid

Open overheid met picto klein.jpg

Meer transparantie leidt tot een geloofwaardiger en effectiever openbaar bestuur. Burgers hebben het recht om te zien wat er met hun belastinggeld gebeurt. Openbaarheid van overheidsinformatie draagt bij aan de controleerbaarheid van overheidshandelen en voorkomt verspilling. Daarnaast vormt overheidsinformatie ook een belangrijke grondstof voor nieuwe producten of diensten. IMI doet onderzoek en ondersteunt overheden op het gebied van actieve openbaarheid en ‘open by design’.

Onderzoek actieve openbaarheid

Welke overheidsinformatie zou met voorrang actief openbaar gemaakt moeten worden? En hoe kan de vindbaarheid verbeterd worden? Een onderzoek in samenwerking met KOOP, in opdracht van BZK. Lees hier verder.

Dilemma’s rond openbaarheid

Interviews en bijeenkomsten, bij de ministeries van EZK, LNV en VWS over dilemma’s rond openbaarheid en transparantie. Welke stappen kunnen deze ministeries zetten in het licht van de aanstaande Wet open overheid (Woo)?

Open by design

Een verkenning in opdracht van het ministerie van OCW naar de mogelijkheden om openbaarheid in te regelen ‘in de machinekamer’ van het openbaar bestuur. In samenwerking met RDDI en de Open State Foundation. Open by design is een van de actielijnen in het Actieplan Open Overheid 2018-2020 (BZK), met RDDI en IMI als actiehouder. Lees hier meer.

Netwerken.jpg

Essay Actieve openbaarheid

In opdracht van het Nationaal Archief, essay ‘Actieve openbaarheid, het speelkwartier voorbij’.

Strategisch Informatie Overleg

Guido Enthoven is benoemd als Extern Deskundige ten behoeve van het Strategisch Informatie Overleg van de ministeries van EZK en LNV.

Artikel over Wet open overheid

Artikel in Tijdschrift voor Computerrecht. ‘Wet open overheid. Thermometer bij een zware bevalling’. Lees het artikel hier.

Pilot Informele aanpak Wob-verzoeken

In het programma 'Prettig Contact met de Overheid wordt gewerkt met een informele aanpak. Kernwoorden zijn persoonlijk contact met de betrokken burger, en een verschuiving van proceduregericht naar oplossingsgericht. Uitvoering van een pilot bij de behandeling van Wob-verzoeken, in opdracht van het Ministerie van BZK. Lees de ervaringen in Gouda hier.


Verkenning Open Data en Tweede Kamer

Vanuit verschillende fracties uit de Tweede Kamer wordt regelmatig aandacht gevraagd voor de kansen die open data voor Nederland biedt. Kamerleden kunnen ook zelf open data benutten, in hun rol als medewetgever en controleur. Verkenning in opdracht van de Tweede Kamer.

Raadslid en Open Overheid

Verkenning naar de mogelijkheden om als gemeente stappen te zetten in de richting van een Open Overheid. In opdracht van Raadslid.nu. Lees het rapport hier.

‘Onze Overheid, Onze Informatie’

De overheid is van ons allemaal. De met publiek geld gefinancierde informatie dient in beginsel ook voor het publiek toegankelijk te zijn. IMI was een van de initiatiefnemers van het Manifest ‘Onze Overheid, Onze Informatie’, ondertekend door 13 maatschappelijke organisaties waaronder Bits of Freedom, Open State Foundation en Waag Society. Lees het Manifest hier.

Wetenschap en politiek.

Wetenschap en politiek lijken heel verschillende domeinen. Echter, op onderdelen kunnen deze werelden elkaar versterken. Een internationale verkenning naar succesvolle manieren om wetenschap en politiek met elkaar te verbinden, in opdracht van de Tweede Kamer.

Proefschrift ‘Hoe vertellen we het de Kamer?’

Proefschrift van Guido Enthoven, 2011: ‘Hoe vertellen we het de Kamer? Een empirisch onderzoek naar de informatierelatie tussen regering en parlement.’ Lees het proefschrift hier.